Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 30/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 30/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 12
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 22
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 17
8:00 Phim Đoạt tình Tập 87
9:00 Ngại gì không nói Số 76
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 22
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 1
10:30 Nào mình cùng đi Số 43
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 12
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 134
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 75
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 74
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 22
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 19
15:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 1
15:30 Thì ra là thế Số 28
15:45 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
16:00 Ước mơ của em Số 106
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 12
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 23
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 2
18:00 Ngại gì không nói Số 76
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 13
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 75
20:10 Thì ra là thế Số 28
20:30 Phim: Lửa tình Tập 76
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 88
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 13
23:00 Ước mơ của em Số 106
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 27
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 2
23:45 Thì ra là thế Số 28
0:00 Nào mình cùng đi Số 43
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 13
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 23

Comments

comments

Comments are closed.