Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 30 tháng 04 năm 2015

Chúc Nguyễn 29/04/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 2
6:30:00 Tiền vào túi ai : Nhìn hình đoán chữ Số 74
6:35:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 33
7:25:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 27
7:45:00 Khám phá thế giới Số 33
8:00:00 Gia đình là Số 1 Tập 63
9:15:00 Công chúa Ôri Tập 6
9:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 74
9:55:00 Ảo thuật Số 6
10:20:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 1
11:00:00 Thị trấn mộng mơ Tập 14
11:45:00 Tiền vào túi ai : Rạp phim nhí Số 3
12:00:00 Robo trái cây ( Phần II) Tập 10
12:40:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:55:00 Công chúa Ôri Tập 6
13:15:00 Học tiếng anh với Ozmo Số 2
14:00:00 Hạnh phúc dịu dàng Tập 14
15:10:00 Ngày hạnh phúc Số 3
15:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 14
16:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 38
17:00:00 PHH : Robo trái cây ( Phần II ) Tập 11
17:30:00 Happy birthday Số 138
17:40:00 Ảo thuật Số 31
17:45:00 Tiền vào túi ai : Rạp phim nhí Số 3
18:00:00 Phim : Công chúa Ôri Tập 7
18:30:00 PHH : Thị trấn mộng mơ Tập 15
19:15:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 34
20:10:00 Nào mình cùng đi Số 26
20:30:00 Phim : Hạnh phúc dịu dàng Tập 15
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 2
21:30:00 Phim hài
22:00:00 Phim : Gia đình là Số 1 Tập 64
22:50:00 Tiền vào túi ai : Rạp phim nhí Số 3
23:00:00 Học tiếng anh với Ozmo Số 2
23:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 15
23:50:00 Công chúa Ôri Tập 7
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 38
0:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 28
1:20:00 PHH : Robo trái cây ( Phần II ) Tập 11

Comments

comments

Comments are closed.