Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 29/03)

Đồng Diệu Tường Anh 29/03/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 16
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 12
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 54
9:00:00 Ngại gì không nói Số 89
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 12
10:00:00 PHH : Lặn nào only tập 62
10:30:00 Nào mình cùng đi Số 60
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 16
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 144
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 59 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 12
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 35
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 12
14:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
15:00:00 PHH : Lặn nào only tập 62
15:30:00 Thì ra là thế Số 43
15:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 59 (P2) PL
16:00:00 Tạp dề nội trợ Số 78
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 16
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 13
17:30:00 PHH : Lặn nào only tập 63 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 89
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 57 (P2) PL
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 17 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 36 PM
20:00:00 Thì ra là thế Số 43
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 13 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 55 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 17
23:00:00 Tạp dề nội trợ Số 78
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
23:30:00 PHH : Lặn nào only tập 63
23:45:00 Thì ra là thế Số 43
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 60
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 17
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 13

Comments

comments

Comments are closed.