Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 29 tháng 10

thao.duong 28/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 82
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 36
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 50
7:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 53
7:40:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 100
7:45:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 26
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 9
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 10
10:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 3
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 100
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 2
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 20
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 36
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 10
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
16:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 25
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 50
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 37
17:30:00 Happy birthday Số 165
17:40:00 Ảo thuật Số 57
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 100
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 11
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 4
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 21
20:00:00 Nào mình cùng đi Số 49
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 10
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 3
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 37
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 53
23:15:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 25
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 11
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 4
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 50
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 37

Comments

comments

Comments are closed.