Lịch phát sóng thứ 5 ngày 26 tháng 02 năm 2015

Chúc Nguyễn 25/02/2015 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 53
6:35:00 Tiền vào túi ai : Nhìn hình đoán chữ Số 65
6:40:00 Lạc thần Tập 2
7:30:00 Khám phá thế giới Số 16
7:45:00 Nào mình cùng đi Số 17
8:00:00 Hoàng tử Ma cà rồng Tập 48
9:00:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 13
9:20:00 Hài : Quan trường trường quan Tập 3
10:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 19
10:30:00 Ô số kì diệu Số 4
10:35:00 Hài : Cổ tích thời @ Tập 4
11:00:00 Zinba Tập 42
11:30:00 Ca nhạc
11:45:00 Tiền vào túi ai : Đúng hay sai – Sai hay đúng Số 6
11:55:00 Ảo thuật Số 20
12:00:00 PHH : Vua sư tử Tập 24
12:30:00 Ca nhạc
12:50:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 13
13:15:00 Nhí tài năng 2015 Số 8
14:00:00 Bà xã đảm đảm đang Tập 14
15:00:00 Ca nhạc
15:10:00 Tiền vào túi ai : Hộp quà âm nhạc Số 6
15:20:00 Happy birthday Số 127
15:30:00 Zinba Tập 42
16:00:00 Sách hay của bé Số 19
16:30:00 Ván trượt siêu hạng Tập 5
17:00:00 PHH : Vua sư tử Tập 25
17:30:00 Happy birthday Số 128
17:40:00 Ảo thuật Số 20
17:45:00 Tiền vào túi ai : Đúng hay sai – Sai hay đúng Số 6
18:00:00 PHH : Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 14
18:30:00 PHH : Zinba tập 43
18:50:00 Tiền vào túi ai : Giọng ca vàng Số 5
19:15:00 Phim : Lạc Thần Tập 3
20:10:00 Lớp học gà con Số 17
20:30:00 Phim : Bà xã đảm đang Tập 15
21:15:00 Bóng mát tâm hồn Số 53
21:20:00 Hài : Quan trường trường quan Tập 4
22:00:00 Phim : Gia đình là số 1 Tập 1
23:50:00 Tiền vào túi ai : Đúng hay sai – Sai hay đúng Số 6
23:00:00 Văn hóa làng nghề Số 10 : Nón lá sông thao
23:30:00 Zinba Tập 43
0:00:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 14
0:30:00 Ván trượt siêu hạng Tập 5
1:00:00 Nhí tài năng 2015 Số 7
1:30:00 PHH : Vua sư tử Tập 25

Comments

comments

Comments are closed.