Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 22/03)

Đồng Diệu Tường Anh 22/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng

6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 9
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 5
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 17
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 47
9:00:00 Ngại gì không nói Số 88
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 5
10:00:00 PHH : Lặn nào only tập 58
10:30:00 Nào mình cùng đi Số 59
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 9
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 5
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 28
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 5
14:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
15:00:00 PHH : Lặn nào only tập 58
15:30:00 Thì ra là thế Số 42
15:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 31
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 9
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 6
17:30:00 PHH : Lặn nào only tập 59 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 88
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 10 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 29 PM
20:00:00 Thì ra là thế Số 42
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 6 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 48 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 10
23:00:00 Tạp dề nội trợ Số 76
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 29
23:30:00 PHH : Lặn nào only tập 59
23:45:00 Thì ra là thế Số 42
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 59
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 10
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 6

Comments

comments

Comments are closed.