Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 20/4/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 20/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 26
6:50 Lớp học vui nhộn Số 17 (P2)
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 29
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 14
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 6
9:00 Ngại gì không nói Số 46
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 29
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 26
10:30 Nào mình cùng đi Số 4
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 7
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 98
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 43 PL
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 30
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 46
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 29
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 21
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 7
15:30 Giai điệu cuộc sống Số 33
16:00 Đoán hay trúng ngay Số 130
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 26
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 30
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 1 + 2
18:00 Happy birthday Số 242 PM
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 129
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 8
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 47
20:10 Ước mơ của em Số 42
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 31
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 7
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 8
23:00 Theo bước con yêu Số 18
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 30
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 1 + 2
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 131
0:00 Nào mình cùng đi Số 4
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 1
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 30

Comments

comments

Comments are closed.