Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 19 tháng 11

thao.duong 18/11/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 96
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 57
7:00:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 1
7:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56
7:40:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 103
7:45:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 2
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 27
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 31
10:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 11
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 24
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 103
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 23
13:00:00 Lạc Thần Tập 6
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 57
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 31
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 11
16:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 28
16:20:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 1
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 58
17:30:00 Happy birthday Số 168
17:40:00 Ảo thuật Số 60
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 103
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 32
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 25
19:00:00 Lạc Thần Tập 7
20:00:00 Nào mình cùng đi Số 52
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 28
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 24
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 58
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56
23:15:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 28
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 32
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 25
0:30:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 1
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 58

Comments

comments

Comments are closed.