Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 15 tháng 10

thao.duong 14/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 68
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 22
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 36
7:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 51
7:40:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 98
7:45:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 24
8:00:00 Tình thầy trò Tập 22
9:25:00 PHH: Transfomers Tập 11
10:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 41
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 98
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 12
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 6
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 22
14:45:00 PHH: Transfomers Tập 11
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
16:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 23
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 36
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 23
17:30:00 Happy birthday Số 163
17:40:00 Ảo thuật Số 55
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 98
18:00:00 PHH: Transfomers Tập 12
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 42
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 7
20:00:00 Nào mình cùng đi Số 47
20:30:00 Tình thầy trò Tập 23
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 13
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 23
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 51
23:15:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 23
23:30:00 PHH: Transfomers Tập 12
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 42
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 36
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 23

Comments

comments

Comments are closed.