Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 13/4/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 13/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 12
6:50 Lớp học vui nhộn Số 14 (P2)
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 22
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 18
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 21
9:00 Ngại gì không nói Số 45
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 22
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 19
10:30 Nào mình cùng đi Số 3
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 52
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 95
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 42 PL
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 23
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 39
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 22
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 17
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 52
15:30 Ước mơ của em Số 40
16:00 Đoán hay trúng ngay Số 127
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 19
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 23
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 20
18:00 Happy birthday Số 241
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 129
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 1
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 40
20:10 Ước mơ của em Số 40
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 24
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 22 (P2)
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 1
23:00 Theo bước con yêu Số 17
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 49
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 20
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 127
0:00 Nào mình cùng đi Số 3
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 1
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 23

Comments

comments

Comments are closed.