Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 05 tháng 11

thao.duong 04/11/2015 Comments Off

6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 89
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 43
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 57
7:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54
7:40:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 101
7:45:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 27
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 15
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 17
10:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 10
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 101
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 9
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 27
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 43
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 17
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
16:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 26
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 57
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 44
17:30:00 Happy birthday Số 166
17:40:00 Ảo thuật Số 58
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 101
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 18
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 11
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 28
20:00:00 Nào mình cùng đi Số 50
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 16
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 10
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 44
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54
23:15:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 26
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 18
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 11
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 57
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 44

Comments

comments

Comments are closed.