LỊCH PHÁT SÓNG THỨ 5 NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2014

Chúc Nguyễn 03/09/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 37
7:25:00 Music 4 Kids Số 84
7:45:00 Nhí tài năng số 22
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 81
9:15:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 18 ( Phần 2 )
9:45:00 Happy birthday Số 103
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 40
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 46
10:55:00 Vương quốc cổ tích Lalaloopsy Tập 10
11:35:00 Khám phá thế giới số 40
11:55:00 PHHVN : Khi ngựa thần hết phép
12:35:00 Huyền thoại chima Tập 32
12:50:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 18 ( Phần 2 )
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 107
13:55:00 Gia đình là số 1 Tập 55
15:15:00 Kids&Family new Số 51
15:30:00 Vương quốc cổ tích Lalaloopsy Tập 10
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 40
17:00:00 PHHVN : Ngân hàng thời gian
17:30:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 8
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác
18:00:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 19 – (Phần 2)
18:30:00 Vương quốc cổ tích Lalaloopsy Tập 11
19:15:00 Music 4 Kids Số 85
19:30:00 Jang Hee Bin – Tập 38
20:30:00 Gia đình là số 1 Tập 56
21:20:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
21:30:00 Hài : Phòng chống thiên tai
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 82
22:50:00 PHHVN : Ngân hàng thời gian
23:20:00 Vương quốc cổ tích Lalaloopsy Tập 11
23:50:00 Kids&Family new Số 51
0:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 19 – (Phần 2)
0:50:00 PHHVN : Ngân hàng thời gian
1:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 46

Comments

comments

Comments are closed.