Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 04 tháng 03 năm 2015

Chúc Nguyễn 04/03/2015 Comments Off

6:20:00    Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00    Bóng mát tâm hồn Số 60
6:30:00    Nhìn hình bắt chữ Số 66
6:35:00    Lạc Thần Tập 9
7:25:00    Ca nhạc thiếu nhi
7:45:00    Nào mình cùng đi Số 18
8:00:00    Gia đình là Số 1 Tập 7
9:15:00    Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 20
9:45:00    Yêu con hơn mỗi ngày Số 20
10:20:00    Sách hay của bé Số 20
10:30:00    Happy birthday Số 128
11:00:00    Zinba Tập 49
11:45:00    Đúng hay sai – Sai hay đúng Số 7
12:00:00    Vua sư tử Tập 31
12:40:00    Ca nhạc thiếu nhi
12:55:00    Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 20
13:15:00    Ảo thuật Số 22
13:30:00    Happy birthday Số 128
14:00:00    Bà xã đảm đang Tập 21
15:10:00    Khám phá thế giới Số 18
15:30:00    Zinba Tập 49
16:20:00    Ván trượt siêu hạng Tập 12
17:00:00    PHH : Vua sư tử Tập 32
17:30:00    Happy birthday Số 129
17:40:00    Sách hay của bé Số 20
17:45:00    Đúng hay sai – Sai hay đúng Số 7
18:00:00    Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 21
18:30:00    PHH : Zinba Tập 50
19:15:00    Lạc Thần Tập 10
20:10:00    Nào mình cùng đi Số 18
20:30:00    Phim : Bà xã đảm đang Tập 22
21:20:00    Bóng mát tâm hồn Số 60
21:30:00    Hài : Thật giả chuyện phú ông Tập 3
22:00:00    Phim : Gia đình là Số 1 Tập 8
22:50:00    Đúng hay sai – Sai hay đúng Số 7
23:00:00    Sách hay của bé Số 20
23:20:00    Zinba Tập 49
23:50:00    Thế giới thú cứng vui nhộn Tập 21
0:20:00    Ván trượt siêu hạng Tập 12
0:50:00    Yêu con hơn mỗi ngày Số 20
1:20:00    Vua sư tử Tập 32

Comments

comments

Comments are closed.