Lịch phát sóng thứ 4 ngày 7 tháng 01 năm 2015

Chúc Nguyễn 07/01/2015 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 94
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 25
7:25:00 Ảo thuật Số 14
7:35:00 Sách hay của bé Số 12
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 57
7:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 11
8:00:00 Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 18
9:15:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 7 (P1)
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 10
10:20:00 Nhí tài năng 2015 Số 1
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 24
11:40:00 Happy birthday Số 120
11:50:00 Nhìn hình bắt chữ Số 58
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 26
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 39
12:55:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 7 (P1)
13:15:00 Khám phá thế giới Số 2
14:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 7
15:10:00 Lớp học gà con Số 2
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 24
16:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 21
17:00:00 PHH : Người đẹp ngủ trong rừng Tập 1
17:30:00 Đôi tay xinh Số 14
17:35:00 Ảo thuật Số 14
17:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 58
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 8 P1
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 25
19:15:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 26
20:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 12
20:30:00 Phim : Sóng gió cuộc tình Tập 8
22:00:00 Phim : Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 19
22:50:00 Khám phá thế giới Số 2
23:10:00 Nhìn hình bắt chữ Số 58
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 25
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 8 P1
0:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 21
0:50:00 Nào mình cùng đi Số 10
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 39

Comments

comments

Comments are closed.