Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 4/04)

Đồng Diệu Tường Anh 04/04/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 22
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143
7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 9+10
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 26
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 60
9:00:00 Thì ra là thế Số 44
9:20:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 9+10
10:00:00 PHH : Lặn nào only tập 65
10:30:00 Tạp dề nội trợ Số 79
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 22
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 60 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 144
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 18
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 41
14:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 9+10
14:30:00 Ngại gì không nói Số 90
14:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 60 (P2) PL
15:00:00 PHH : Lặn nào only tập 65
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 61
16:00:00 Thì ra là thế Số 44
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 22
17:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 11+12
17:30:00 PHH: Lặn nào only tập 66 PM
18:00:00 Tạp dề nội trợ Số 80
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 23 PM
19:00:00 Phim: Lửa tình tập 42 PM
20:00:00 Ngại gì không nói Số 90
20:20:00 Đoán hay trúng ngay Số 60 (P2) PL
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 19 PM
21:30:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 61 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 23
23:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 27
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
23:30:00 PHH: Lặn nào only tập 66
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 61
0:00:00 Thì ra là thế Số 44
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 23
0:30:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 11+12

Comments

comments

Comments are closed.