Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 29/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 29/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 4
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 39
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 7
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 41
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 6
9:00 Happy birthday Số 238
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 7
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 4
10:30 Ước mơ của bé Số 36
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 37
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 40
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 119
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 8
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 24
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 7
14:30 Ngại gì không nói Số 43
14:45 Happy birthday Số 238
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 37
15:30 Nào mình cùng đi Số 1
16:00 Theo bước con yêu Số 15
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 4
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 9
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 5
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 120
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 38
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 25
20:10 Ngại gì không nói Số 43
20:20 Theo bước con yêu Số 15
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 9
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 7 (P2)
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 38
23:00 Lớp học vui nhộn Số 13
23:15 Ước mơ của em Số 36
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 5
23:45 Nào mình cùng đi Số 1
0:00 Happy birthday Số 238
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 31
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 8

Comments

comments

Comments are closed.