Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 28 tháng 10

thao.duong 27/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 81
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 35
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 49
7:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 25
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 15
7:45:00 Khám phá thế giới Số 58
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 8
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 9
10:20:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 26
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 2
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 100
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 1
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 19
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 35
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 9
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 49
16:00:00 Ảo thuật Số 56
16:10:00 Happy birthday Số 164
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 49
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 36
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 15
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 10
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 3
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 20
20:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 53
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 9
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 2
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 36
23:00:00 Khám phá thế giới Số 58
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 10
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 3
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 49
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 36

Comments

comments

Comments are closed.