Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 25/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 25/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 7
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 12
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 10
8:00 Phim Đoạt tình Tập 51
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 42 (P2)
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 12
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 32
10:30 Ước mơ của bé Số 96
11:00 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 7
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 68
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 29
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 39
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 38
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 12
14:30 Ngại gì không nói Số 71
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 42 (P2)
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 32
15:30 Nào mình cùng đi Số 38
16:00 Thì ra là thế Số 23
16:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 7
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 13
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 33
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 9 (P2)
18:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 8
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 39
20:10 Ngại gì không nói Số 71
20:20 Đoán hay trúng ngay Số 42
20:30 Phim: Lửa tình Tập 40
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 52
22:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 8
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 17
23:15 Ước mơ của em Số 96
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 33
23:45 Nào mình cùng đi Số 38
0:00 Thì ra là thế Số 23
0:15 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 8
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 13

Comments

comments

Comments are closed.