Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 22/2/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 22/02/2017 Comments Off

BUỔI SÁNG
06:15 – Clip tập thể dục buổi sáng
06:20 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 34)
06:50 – Đuổi vần bắt chữ (Số 65)
07:00 – PHH: Lego friend (Tập 24)
07:20 – Giai điệu cuộc sống (Số 51)
08:00 – Phim GĐ: Vì sao đưa anh tới (Tập 22)
09:00 – Happy Birthday (Số 233)
09:20 – PHH: Lego friend (Tập 24)
10:00 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 34)
10:30 – Ước mơ của em (Số 26)
11:00 – PHH: Chú rồng Ao Ao (Tập 2)
11:30 – Đuổi vần bắt chữ (Số 65)
11:45 – Ai là người chiến thắng (Số 8)

BUỔI CHIỀU
12:00 – Phim GĐ: Đoạt tình (Tập 71)
13:00 – Phim : Thiên hạ đệ nhất kiếm (Tập 24)
14:00 – PHH: Lego friend (Tập 24)
14:30 – Ngại gì không nói (Số 38)
14:45 – Happy Birthday (Số 233)
15:00 – PHH: Chú rồng Ao Ao (Tập 2)
15:30 – Nào mình cùng đi (Số 57)
16:00 – Theo bước con yêu (Số 11)
16:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 34)
17:00 – PHH: Lego friend (Tập 25)
17:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 35)

BUỔI TỐI
18:00 – Đoán hay trúng ngay (Số 104)
18:30 – PHH: Chú rồng Ao Ao (Tập 3)
19:00 – Phim: Thiên hạ đệ nhất kiếm (Tập 25)
20:10 – Ngại gì không nói (Số 38)
20:20 – Theo bước con yêu (Số 11)
20:30 – Phim: Đoạt tình (Tập 72)
21:30 – Phim GĐ: Vì sao đưa anh tới (Tập 23)
22:30 – PHH: Chú rồng Ao Ao (Tập 3)
23:00 – Lớp học vui nhộn (Số 15)
23:15 – Ước mơ của em (Số 26)
23:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 35)
23:45 – Nào mình cùng đi (Số 57)
00:00 – Happy Birthday (Số 233)
00:15 – PHH: Chú rồng Ao Ao (Tập 3)
00:30 – PHH: Lego friend (Tập 25)

(Visited 123 times, 1 visits today)

Comments

comments

Comments are closed.