Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 21/6/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 21/06/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 65
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 52
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 52
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 28
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 68
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 7
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 52
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 72
10:30 Ước mơ của bé Số 60
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 16
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 53 PL
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 121
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 7
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 23
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 52
14:30 Ngại gì không nói Số 54
14:45 Happy birthday Số 250
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 16
15:30 Nào mình cùng đi Số 20
16:00 Thì ra là thế Số 2
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 72
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 1
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 73
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 8 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 17
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 24
20:10 Ngại gì không nói Số 54
20:20 Theo bước con yêu Số 27
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 8
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 69
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 17
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 29
23:15 Ước mơ của em Số 60
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 73
23:45 Nào mình cùng đi Số 20
0:00 Happy birthday Số 250
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 17
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 53

Comments

comments

Comments are closed.