Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 20/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 20/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: My liitle Pony P5 Tập 6
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 137
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 16
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 13
8:00 Phim Bí mật người vợ Tập 9
9:00 Thì ra là thế Số 31
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 16
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 12
10:30 Ước mơ của bé Số 112
11:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 6
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 137
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 16
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 9
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 16
14:30 Ngại gì không nói Số 79
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2)
15:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 12
15:30 Nào mình cùng đi Số 46
16:00 Thì ra là thế Số 31
16:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 6
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 17
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 13
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2)
18:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 7
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 10
20:10 Ngại gì không nói Số 79
20:20 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2)
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 17
21:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 10
22:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 7
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
23:15 Ước mơ của em Số 112
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 13
23:45 Nào mình cùng đi Số 46
0:00 Thì ra là thế Số 31
0:15 PHH: My liitle Pony P5 Tập 7
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 17

Comments

comments

Comments are closed.