Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 18/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 18/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 40
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 5
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 10
8:00 Phim Đoạt tình Tập 44
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 6 (P2)
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 5
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 28
10:30 Ước mơ của bé Số 94
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 40
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 68
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 121
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 32
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 31
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 5
14:30 Ngại gì không nói Số 70
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 6 (P2)
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 28
15:30 Nào mình cùng đi Số 37
16:00 Thì ra là thế Số 22
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 40
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 6
17:30 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 29
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 9 (P2)
18:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 1
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 32
20:10 Ngại gì không nói Số 70
20:20 Đoán hay trúng ngay Số 5
20:30 Phim: Lửa tình Tập 33
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 45
22:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 1
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 10
23:15 Ước mơ của em Số 94
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 29
23:45 Nào mình cùng đi Số 37
0:00 Thì ra là thế Số 22
0:15 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 1
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 6

Comments

comments

Comments are closed.