Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 18 tháng 11

thao.duong 17/11/2015 Comments Off
6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 102
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 56
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 70
7:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 28
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 24
7:45:00 Khám phá thế giới Số 61
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 26
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 30
10:20:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 2
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 23
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 103
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 22
13:00:00 Lạc Thần Tập 5
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 56
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 30
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 52
16:00:00 Ảo thuật Số 59
16:10:00 Happy birthday Số 167
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 70
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 57
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 11
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 24
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 31
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 24
19:00:00 Lạc Thần Tập 6
20:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 27
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 23
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 57
23:00:00 Khám phá thế giới Số 61
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 11
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 31
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 24
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 70
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 57

Comments

comments

Comments are closed.