Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 17/5/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 17/05/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 37
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 47
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 17
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 35
8:00 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 33
9:00 Happy birthday Số 245
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 17
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 37
10:30 Ước mơ của bé Số 50
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 34
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 48
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 108
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 26
13:00 Phim : Thám quan kì án Tập 73
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 17
14:30 Ngại gì không nói Số 50
14:45 Happy birthday Số 245
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 34
15:30 Nào mình cùng đi Số 8
16:00 Thì ra là thế Số 2
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 37
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 18
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 38
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 133
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 35
19:00 Phim : Thám quan kì án Tập 74
20:10 Ngại gì không nói Số 50
20:20 Theo bước con yêu Số 22
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 27
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 34
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 35
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 40
23:15 Ước mơ của em Số 50
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 38
23:45 Nào mình cùng đi Số 8
0:00 Thì ra là thế Số 2
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 35
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 18

Comments

comments

Comments are closed.