Lịch phát sóng thứ 4 ngày 15/06

Đồng Diệu Tường Anh 15/06/2016 Comments Off

BUỔI SÁNG

06:15 -Clip tập thể dục buổi sáng

06:20 -PHH: WinX Phần 5 Tập 1

06:50 -Đuổi vần bắt chữ Số 30

07:00 -PHH: Cậu bé siêu người máy Astro boy  Tập 16

07:20 -Ca nhạc theo chủ đề Số 53

08:00 -Phim GĐ: Khu vườn thiên đàng Tập 2

09:00 -Khu vườn tuổi thơ Số 25

09:20 -Little Pony Tập 18

10:00 -PHH: Cậu bé siêu người máy Astro boy  Tập 16

10:30 -Lớp học vui nhộn Số 40

11:00 -PHH: WinX Phần 5 Tập 1

11:30 -Đuổi vần bắt chữ Số 31

11:45 -Đoán hay trúng ngay Số 41

BUỔI CHIÊU

12:00 -Phim GĐ: Hai người cha Tập 47

13:00 -Phim : Tân sở lưu hương Tập 1

14:00 – PHH: Cậu bé siêu người máy Astro boy  Tập 16

14:30 -Ngại gì không nói Số 3

14:45 -Happy birthday Số 197

15:00 -PHH: WinX Phần 5 Tập 1

15:30 -Nào mình cùng đi Số 24

15:45 -Little Pony Tập 18

16:20 -PHH: Cậu bé siêu người máy Astro boy  Tập 16

17:00 -Truyền thuyết cậu bé Aang Tập 47

17:25 -Kể chuyện bé nghe Số 32

17:30 -Đoán hay trúng ngay Số 44

BUỔI TỐI

18:00 -PHH: Cậu bé siêu người máy Astro boy  Tập 17

18:30 -PHH: WinX Phần 5 Tập 2

19:00 -Phim Tân sở lưu hương Tập 2

20:00 -Đừng bỏ qua – Ăn gì ở đâu Số 7

20:10 -Theo bước con yêu Số 9

20:20 -Ngại gì không nói Số 3

20:30 -Phim : Hai người cha Tập 48

21:30 -Khu vườn thiên đàng Tập 3

22:30 -Nhí tài năng Số 9

22:50 -Little Pony Tập 18

23:10 -Lớp học vui nhộn Số 40

23:30 -Học tiếng anh cùng Ozmo Số 12

23:45 -PHH: Cậu bé siêu người máy Astro boy  Tập 17

00:15 -Lớp học vui nhộn Số 40

00:45 -Khu vườn tuổi thơ Số 25

01:00 -PHH: WinX Phần 5 Tập 2

01:30 -Little Pony Tập 18

06:15 -

Clip tập thể dục buổi sáng

06:20 -

PHH: WinX Phần 5 Tập 1

06:50 -

Đuổi vần bắt chữ Số 30

07:00 -

PHH: Cậu bé siêu người máy Astro boy  Tập 16

07:20 -

Ca nhạc theo chủ đề Số 53

08:00 -

Phim GĐ: Khu vườn thiên đàng Tập 2

09:00 -

Khu vườn tuổi thơ Số 25

09:10 -

09:20 -

Little Pony Tập 18

10:00 -

PHH: Cậu bé siêu người máy Astro boy  Tập 16

10:30 -

Lớp học vui nhộn Số 40

11:00 -

PHH: WinX Phần 5 Tập 1

11:30 -

Đuổi vần bắt chữ Số 31 PM

11:45 -

Đoán hay trúng ngay Số 41

12:00 -

Phim GĐ: Hai người cha Tập 47

13:00 -

Phim : Tân sở lưu hương Tập 1

14:00  -

PHH: Cậu bé siêu người máy Astro boy  Tập 16

14:30 -

Ngại gì không nói Số 3

14:45 -

Happy birthday Số 197

15:00 -

PHH: WinX Phần 5 Tập 1

15:30 -

Nào mình cùng đi Số 24

15:40 -

15:45 -

Little Pony Tập 18

16:20 -

PHH: Cậu bé siêu người máy Astro boy  Tập 16

17:00 -

Truyền thuyết cậu bé Aang Tập 47 PM

17:25 -

Kể chuyện bé nghe Số 32 PL

17:30 -

Đoán hay trúng ngay Số 44 PM

17:40 -

18:00 -

PHH: Cậu bé siêu người máy Astro boy  Tập 17 PM

18:30 -

PHH: WinX Phần 5 Tập 2 PL

19:00 -

Phim Tân sở lưu hương Tập 2 PM

20:00 -

Đừng bỏ qua – Ăn gì ở đâu Số 7 PL

20:10 -

Theo bước con yêu Số 9

20:20 -

Ngại gì không nói Số 3

20:30 -

Phim : Hai người cha Tập 48 PM

21:30 -

Khu vườn thiên đàng Tập 3 PL

22:30 -

Nhí tài năng Số 9

22:50 -

Little Pony Tập 18

23:10 -

Lớp học vui nhộn Số 40

23:30 -

Học tiếng anh cùng Ozmo Số 12

23:45 -

PHH: Cậu bé siêu người máy Astro boy  Tập 17

00:15 -

Lớp học vui nhộn Số 40

00:45 -

Khu vườn tuổi thơ Số 25

01:00 -

PHH: WinX Phần 5 Tập 2

01:30 -

Little Pony Tập 18

Comments

comments

Comments are closed.