Lịch phát sóng thứ 4 ngày 14 tháng 01 năm 2015

Chúc Nguyễn 14/01/2015 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 14
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 32
7:25:00 Ảo thuật Số 15
7:35:00 Sách hay của bé Số 13
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 58
7:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 12
8:00:00 Hoàng tử ma cà rồng Tập 5
9:15:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 14 (P1)
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 11
10:20:00 Nhí tài năng 2015 Số 2
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 31
11:40:00 Happy birthday Số 121
11:50:00 Nhìn hình bắt chữ Số 59
12:00:00 Người đẹp ngủ trong rừng Tập 7
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 46
12:55:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 14 (P1)
13:15:00 Khám phá thế giới Số 4
14:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 14
15:10:00 Lớp học gà con Số 4
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 31
16:20:00 Sấm chớp tốc độ Tập 2
17:00:00 PHH : Người đẹp ngủ trong rừng Tập 8
17:30:00 Đôi tay xinh Số 15
17:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 59
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 15 P1
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 32
19:15:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 33
20:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 13
20:30:00 Phim : Sóng gió cuộc tình Tập 15
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 14
21:30:00 Người đẹp ngủ trong rừng Tập 8
22:00:00 Phim : Hoàng tử Ma cà rồng Tập 6 PM
22:50:00 Khám phá thế giới Số 4
23:10:00 Nhìn hình bắt chữ Số 59
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 32
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 15 P1
0:20:00 Sấm chớp tốc độ Tập 2
0:50:00 Nào mình cùng đi Số 11
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 46

Comments

comments

Comments are closed.