Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 11/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 11/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 33
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 50
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 10
8:00 Phim Đoạt tình Tập 37
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 3 (P2)
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 50
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 24
10:30 Ước mơ của bé Số 92
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 33
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 67
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 115
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 25
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 24
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 50
14:30 Ngại gì không nói Số 69
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 2
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 24
15:30 Nào mình cùng đi Số 36
16:00 Thì ra là thế Số 21
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 33
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 51
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 25
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 4 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 34
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 18
20:10 Ngại gì không nói Số 69
20:20 Đoán hay trúng ngay Số 2
20:30 Phim: Lửa tình Tập 26
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 38
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 34
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 12
23:15 Ước mơ của em Số 92
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 25
23:45 Nào mình cùng đi Số 36
0:00 Thì ra là thế Số 21
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 34
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 51

Comments

comments

Comments are closed.