Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 07 tháng 10

thao.duong 06/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 60
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 14
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 28
7:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 22
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 9
7:45:00 Khám phá thế giới Số 55
8:00:00 Tình thầy trò Tập 15
9:25:00 PHH: Transfomers Tập 3
10:20:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 23
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 33
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 97
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 4
13:00:00 Vua đầu bếp Tập 28
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 14
14:45:00 PHH: Transfomers Tập 3
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 46
16:00:00 Ảo thuật Số 53
16:10:00 Happy birthday Số 161
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 28
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 15
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 9
18:00:00 PHH: Transfomers Tập 4
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 34
19:00:00 Vua đầu bếp Tập 29
20:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 50
20:30:00 Tình thầy trò Tập 16
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 5
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 15
23:00:00 Khám phá thế giới Số 55
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
23:30:00 PHH: Transfomers Tập 4
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 34
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 28
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 15

Comments

comments

Comments are closed.