Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 05/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 05/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 86
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 54
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 21+22
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 29
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 82
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 17
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 21+22
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 86
10:30 Ước mơ của bé Số 64
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 30
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 55
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 125
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 21
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 37
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 21+22
14:30 Ngại gì không nói Số 56
14:45 Happy birthday Số 252
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 30
15:30 Nào mình cùng đi Số 22
16:00 Thì ra là thế Số 8
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 86
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 23+24
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 87
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 18 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 31
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 38
20:10 Ngại gì không nói Số 56
20:20 Theo bước con yêu Số 29
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 22
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 83
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 31
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
23:15 Ước mơ của em Số 64
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 87
23:45 Nào mình cùng đi Số 22
0:00 Happy birthday Số 252
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 31
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 23+24

Comments

comments

Comments are closed.