Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 03/01)

Đồng Diệu Tường Anh 03/01/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 20
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 139
7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 23
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 13
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 23
9:00:00 Thì ra là thế Số 33
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 4
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 20
10:30:00 Ước mơ của bé Số 114
11:00:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 20
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 52 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 139
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 30
13:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 23
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 4
14:30:00 Ngại gì không nói Số 81
14:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 52 (P2) PL
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 20
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 48
16:00:00 Thì ra là thế Số 33
16:30:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 20
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 5 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 21 PM
18:00:00 Đoán hay trúng ngay Số 52 (P2) PL
18:30:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 21 PM
19:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 24 PM
20:10:00 Ngại gì không nói Số 81
20:20:00 Đoán hay trúng ngay Số 52 (P2) PL
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 31 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 24 PM
22:30:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 21
23:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 21
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 48
0:00:00 Thì ra là thế Số 33
0:15:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 21
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 5

Comments

comments

Comments are closed.