Lịch phát sóng Thứ 4 (14/12/2016)

Đồng Diệu Tường Anh 14/12/2016 Comments Off

BUỔI SÁNG
06:15 – Clip tập thể dục buổi sáng
06:20 – PHH: Biệt đội siêu chiến binh (Tập 10)
06:50 – Đuổi vần bắt chữ (Số 56)
07:00 – PHH: Điều ước của thỏ (Tập 13)
07:20 – Giai điệu cuộc sống (Số 49)
08:00 – Phim GĐ: Khi mẹ tôi yêu (Tập 86)
09:00 – Happy Birthday (Số 223)
09:20 – Phim HH: Đấu sĩ LBX (Phần 3 – Tập 19)
10:00 – PHH: Thị trấn mộng mơ (Tập 42)
10:30 – Ước mơ của em (Số 9)
11:00 – PHH: Biệt đội siêu chiến binh (Tập 10)
11:30 – Đuổi vần bắt chữ (Số 57)
11:45 – Ai là người chiến thắng (Số 15)

BUỔI CHIỀU
12:00 – Phim GĐ: Đoạt tình (Tập 5)
13:00 – Phim : Bát trận đồ (Tập 40)
14:00 – PHH: Điều ước của thỏ (Tập 13)
14:30 – Ngại gì không nói (Số 28)
14:45 – Happy Birthday (Số 223)
15:00 – PHH: Biệt đội siêu chiến binh (Tập 10)
15:30 – Nào mình cùng đi (Số 47)
16:00 – Phim HH: Đấu sĩ LBX (Phần 3 – Tập 19)
16:30 – PHH: Thị trấn mộng mơ (Tập 43)
17:00 – PHH: Điều ước của thỏ (Tập 14)
17:30 – Đoán hay trúng ngay (Số 80)

BUỔI TỐI
18:00 – PHH: Thị trấn mộng mơ (Tập 43)
18:30 – PHH: Biệt đội siêu chiến binh (Tập 11)
19:00 – Phim Khuynh thế hoàng phi (Tập 1)
20:00 – VAS: Siêu thị 0 đồng (Số 126)
20:10 – Ngại gì không nói (Số 28)
20:20 – Theo bước con yêu (Số 1)
20:30 – Phim: Đoạt tình (Tập 6)
21:30 – Phim: Khi mẹ tôi yêu (Tập 87)
22:30 – Phim HH: Đấu sĩ LBX (Phần 3 – Tập 19)
23:00 – Lớp học vui nhộn (Số 9)
23:15 – Ước mơ của em (Số 9)
23:30 – PHH: Thị trấn mộng mơ (Tập 43)
23:45 – Nào mình cùng đi (Số 47)
00:00 – Happy Birthday (Số 223)
00:15 – PHH: Biệt đội siêu chiến binh (Tập 11)
00:30 – PHH: Điều ước của thỏ (Tập 14)

Comments

comments

Comments are closed.