Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 29/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 29/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 37
6:50 Happy birthday Số 260
7:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 40
7:20 Ước mơ của em Số 80
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 30
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
9:20 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 40
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 37
10:30 Thì ra là thế Số 16
11:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 7
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 62
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 99
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 76
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 19
14:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 40
14:30 Ước mơ của em Số 80
15:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 7
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 24
16:00 Ngại gì không nói Số 64
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 22 (P2)
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 37
17:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 1
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm- Tập 38
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 23 (P2)
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 8
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 13
20:10 Nào mình cùng đi Số 30
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 77
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 31
22:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 8
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 18
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 23 (P2)
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 38
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 14
0:00 Nào mình cùng đi Số 30
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 8
0:30 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 1

Comments

comments

Comments are closed.