Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 25 tháng 8

thao.duong 24/08/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 17
6:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 20
6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 23
7:00:00 PHH : Zinba Tập 50
7:30:00 Khám phá thế giới Số 49
7:45:00 Nào mình cùng đi Số 40
8:00:00 Hoàng tử gác mái Tập 7
9:25:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 22
9:55:00 Happy birthday Số 155
10:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 16
11:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 30
11:45:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 22
12:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 1
13:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 30
14:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 23
14:45:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 22
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 44
16:00:00 Trại hè âm nhạc Số 6
16:20:00 PHH : Zinba Tập 50
17:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 24
17:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 17
17:45:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 2
18:00:00 PHH : Ninja Go Tập 23
18:30:00 PHH Đấu sĩ LBX ( Phần 2 ) Tập 31
19:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 31
20:00:00 Văn hóa làng nghề Số 2
20:30:00 Hoàng tử gác mái Tập 8
21:30:00 Sóng gió cuộc tình Tập 2
22:30:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 24
23:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 16
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 17
23:30:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 23
0:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 31
0:30:00 PHH: Zinba Tập 50
1:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 24

Comments

comments

Comments are closed.