Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 21/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 21/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 14
6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 18
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 13
7:20 Ước mơ của em Số 104
8:00 Phim Đoạt tình Tập 78
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 14
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 13
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 47
10:30 Thì ra là thế Số 27
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 14
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 46 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 133
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 66
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 65
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 13
14:30 Ước mơ của em Số 104
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 47
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 48
16:00 Ngại gì không nói Số 75
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2)
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 14
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 14
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 48
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 46 (P2)
18:30 PHH: Little Pony Tập 4
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 66
20:10 Nào mình cùng đi Số 42
20:30 Phim: Lửa tình Tập 67
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 79
22:30 PHH: Little Pony Tập 4
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 12
23:15 Tạp dề nội trợ Tập 48
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 48
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 18
0:00 Nào mình cùng đi Số 42
0:15 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 4
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 14

Comments

comments

Comments are closed.