Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 19/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 19/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: My liitle Pony P5 Tập 5
6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 19
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 15
7:20 Ước mơ của em Số 112
8:00 Phim Bí mật người vợ Tập 8
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 15
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 11
10:30 Thì ra là thế Số 31
11:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 5
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 137
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 15
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 8
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 15
14:30 Ước mơ của em Số 112
15:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 11
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 55
16:00 Ngại gì không nói Số 79
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2)
16:30 PHH: My liitle Pony P5
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 16
17:30 PHH : Lặn nào Olly Tập 12
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2)
18:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 6
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 9
20:10 Nào mình cùng đi Số 46
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 16
21:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 9
22:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 6
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
23:15 Tạp dề nội trợ Tập 54
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 12
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 11
0:00 Nào mình cùng đi Số 46
0:15 PHH: My liitle Pony P5 Tập 6
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 16

Comments

comments

Comments are closed.