Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 18 tháng 8

thao.duong 17/08/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 10
6:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 19
6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 16
7:00:00 PHH : Zinba Tập 43
7:30:00 Khám phá thế giới Số 48
7:45:00 Nào mình cùng đi Số 39
8:00:00 Hoàng tử gác mái Tập 1
9:25:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 15
9:55:00 Sách hay của bé Số 44
10:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 15
11:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 23
11:45:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 20
12:00:00 Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý Tập 14
13:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 23
14:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 16
14:45:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 15
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 43
16:00:00 Trại hè âm nhạc Số 5
16:20:00 PHH : Zinba Tập 43
17:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 17
17:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 16
17:45:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 19
18:00:00 PHH : Ninja Go Tập 16
18:30:00 PHH Đấu sĩ LBX ( Phần 2 ) Tập 24
19:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 24
20:00:00 Văn hóa làng nghề Số 1
20:30:00 Hoàng tử gác mái Tập 2
21:30:00 Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý Tập 15
22:30:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 17
23:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 15
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 16
23:30:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 16
0:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 24
0:30:00 PHH: Zinba Tập 43
1:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 17
1:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 16
1:45:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 16

Comments

comments

Comments are closed.