Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 15/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 15/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 23
6:50 Happy birthday Số 258
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 26
7:20 Ước mơ của em Số 76
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 16
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
9:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 23
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 23
10:30 Thì ra là thế Số 14
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 19
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 60
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 92
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 62
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 38
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 26
14:30 Nào mình cùng đi Số 28
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 19
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 20
16:00 Happy birthday Số 258
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 14 (P2)
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 23
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 27
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 24
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 17 (P2)
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 20
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 39
20:10 Nào mình cùng đi Số 28
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 63
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 17
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 20
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 23 (P2)
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 24
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 18
0:00 Nào mình cùng đi Số 28
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 20
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 27

Comments

comments

Comments are closed.