Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 14/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 14/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 14
6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 17
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 6
7:20 Ước mơ của em Số 103
8:00 Phim Đoạt tình Tập 71
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 16
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 6
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 43
10:30 Thì ra là thế Số 26
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 14
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 132
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 59
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 58
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 6
14:30 Ước mơ của em Số 103
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 43
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 46
16:00 Ngại gì không nói Số 74
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 14
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 7
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 44
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2)
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 15
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 59
20:10 Nào mình cùng đi Số 41
20:30 Phim: Lửa tình Tập 60
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 72
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 15
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
23:15 Tạp dề nội trợ Tập 46
23:30 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 44
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 19
0:00 Nào mình cùng đi Số 41
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 15
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 7

Comments

comments

Comments are closed.