Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 13 tháng 10

thao.duong 13/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 66
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 20
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 34
7:20:00 Khám phá thế giới Số 56
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 11
7:45:00 Nào mình cùng đi Số 47
8:00:00 Tình thầy trò Tập 20
9:25:00 PHH: Transfomers Tập 9
10:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 23
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 39
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 5
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 10
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 4
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 20
14:45:00 PHH: Transfomers Tập 9
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 51
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 34
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 21
17:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 24
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 11
18:00:00 PHH: Transfomers Tập 10
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 40
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 5
20:00:00 Văn hóa làng nghề Số 9
20:30:00 Tình thầy trò Tập 21
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 11
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 21
23:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 23
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 24
23:30:00 PHH: Transfomers Tập 10
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 40
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 34
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 21

Comments

comments

Comments are closed.