Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 12 tháng 9 năm 2017)

Đồng Diệu Tường Anh 12/09/2017 Comments Off

6:05 Tập thể dục buổi sáng Số 1 PL
6:10 Những chiếc bút chì thông minh Số 103
6:15 Giai điệu cuộc sống Số 30
6:30 Phim Hoạt Hình Truyền kì mạc lâm – Tập 52
7:00 Phim Hoạt Hình Chiến binh vũ trụ – Tập 21
7:15 Vì sao thế Số 21
7:20 Ước mơ của em Số 83
7:40 Happy birthday Số 262
8:00 Phim: Đoạt tình – Tập 8
9:00 Khu vườn tuổi thơ số 30
9:20 Vì sao thế Số 25
9:45 Ước mơ của em Số 83
10:00 Ngại gì không nói Số 66
10:30 Thì ra là thế Số 18
11:00 Phim Hoạt Hình Chiến xạ thần thú – Tập 3
11:40 Vì sao thế Số 27
12:00 Phim: Mộc lan thời @ – Tập 90
13:00 Phim: Đại nhân vật – Tập 26
14:00 Phim Hoạt Hình Chiến binh vũ trụ – Tập 21
14:20 Nào mình cùng đi Số 33
15:00 Phim Hoạt Hình Chiến xạ thần thú – Tập 4
15:30 Ngại gì không nói Số 66
16:00 Happy birthday Số 262
16:10 Thì ra là thế Số 18
16:25 Phim Hoạt Hình Truyền kì mạc lâm – Tập 51
16:40 Ngại gì không nói Số 66
17:00 Phim Hoạt Hình Chiến binh vũ trụ – Tập 22
17:30 Vì sao thế Số 25
17:35 Phim Hoạt Hình Truyền kì mạc lâm – Tập 52
18:00 Ngại gì không nói Số 66
18:20 Phim Hoạt Hình Chiến xạ thần thú – Tập 5
19:00 Phim: Đại nhân vật – Tập 27
20:00 Nào mình cùng đi Số 33
20:30 Phim: Mộc lan thời @ – Tập 91
21:30 Phim: Đoạt tình – Tập 9
22:25 Phim Hoạt Hình Chiến xạ thần thú – Tập 5
23:00 Vì sao thế Số 19
23:25 Phim Hoạt Hình Truyền kì mạc lâm – Tập 52
0:15 Phim Hoạt Hình Chiến xạ thần thú – Tập5

Comments

comments

Comments are closed.