Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 10 tháng 11

thao.duong 09/11/2015 Comments Off
6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 94
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 48
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 62
7:20:00 Khám phá thế giới Số 60
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 20
7:45:00 Nào mình cùng đi Số 51
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 19
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 22
10:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 27
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 15
11:45:00 Vương quốc thông minh Số 2
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 14
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 32
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 48
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 22
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
16:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 62
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 49
17:30:00 Khám phá thế giới Số 60
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 20
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 23
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 16
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 33
20:00:00 Văn hóa làng nghề Số 13
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 20
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 15
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 49
23:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 27
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 1
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 23
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 16
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 62
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 49

Comments

comments

Comments are closed.