Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 08 tháng 9

thao.duong 07/09/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 31
6:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 22
6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 37
7:00:00 PHH : Zinba Tập 64
7:20:00 Khám phá thế giới Số 51
7:40:00 Nào mình cùng đi Số 42
8:00:00 Hoàng tử gác mái Tập 19
9:25:00 PHH : Ninja Go Tập 10 (Phần 2)
10:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 18
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 4
11:45:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 26
12:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 15
13:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 44
14:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 37
14:45:00 PHH : Ninja Go Tập 10 (Phần 2)
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 46
16:00:00 Trại hè âm nhạc Số 8
16:20:00 PHH : Zinba Tập 64
17:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 38
17:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 19
17:45:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 26
18:00:00 PHH : Winx công chúa phép thuật ( Phần 5 ) Tập 1
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 5
19:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 45
20:00:00 Văn hóa làng nghề Số 4
20:30:00 Hoàng tử gác mái Tập 20
21:30:00 Sóng gió cuộc tình Tập 16
22:30:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 38
23:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 18
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 19
23:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 5 ) Tập 1
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 5
0:30:00 PHH: Zinba Tập 64
1:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 38

Comments

comments

Comments are closed.