Lịch phát sóng thứ 3 ngày 07 tháng 10 năm 2014

Chúc Nguyễn 06/10/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 07/10 )
6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 1
6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 69
7:25:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 112
7:45:00 Khám phá thế giới Số 50
8:00:00 Sắc cầu vồng Tập 7
9:15:00 Vòng quay vô cực Tập 25 ( Phần 2 )
9:45:00 Kids&Family new Số 56
10:20:00 Music 4 Kids Số 89
10:55:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 17
11:40:00 Fun with English Số 2
11:50:00 Nhìn hình đoán chữ Số 44
12:00:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 6
12:40:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 25
12:50:00 Vòng quay vô cực Tập 25 ( Phần 2 )
13:15:00 Nhí tài năng số 27
14:00:00 Bảo vệ ông chủ Tập 20
15:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 112
15:30:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 17
16:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 7
16:35:00 Fun with English Số 2
17:00:00 PHHVN : Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 7
17:30:00 Music 4 Kids Số 90
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác
18:00:00 Vòng quay vô cực Tập 26 ( Phần 2 )
18:30:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 18 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 51
19:30:00 Jang Hee Bin – Tập 70
20:30:00 Bảo vệ ông chủ Tập 21
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 2
21:30:00 Hài : Rể hà tiện
22:00:00 Sắc cầu vồng Tập 8
22:50:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 7
23:20:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 18
23:50:00 Music 4 Kids Số 89
0:20:00 Vòng quay vô cực Tập 26 ( Phần 2 )
0:50:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 7
1:20:00 Khám phá thế giới Số 50

Comments

comments

Comments are closed.