Lịch phát sóng Thứ 3 ( Ngày 02/01 )

Đồng Diệu Tường Anh 02/01/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 19
6:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 22
7:20:00 Ước mơ của em Số 114
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 22
9:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 17
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 3
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 19
10:30:00 Thì ra là thế Số 33
11:00:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 19
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 52 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 139
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 29
13:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 22
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 3
14:30:00 Ước mơ của em Số 114
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 19
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 60
16:00:00 Ngại gì không nói Số 81
16:15:00 Đoán hay trúng ngay Số 52 (P2) PL
16:30:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 19
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 4 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 20 PM
18:00:00 Đoán hay trúng ngay Số 52 (P2) PL
18:30:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 20 PM
19:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 23 PM
20:10:00 Nào mình cùng đi Số 48
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 30 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 23 PM
22:30:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 20
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
23:15:00 Tạp dề nội trợ Tập 60
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 20
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 11
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 48
0:15:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 20
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 4

Comments

comments

Comments are closed.