Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 01/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 01/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 9
6:50 Happy birthday Số 256
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 12
7:20 Ước mơ của em Số 72
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 2
9:00 Theo bước con yêu Số 33
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 12
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 9
10:30 Thì ra là thế Số 12
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 5
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 58
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 88
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 48
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 24
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 12
14:30 Ước mơ của em Số 72
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 5
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 16
16:00 Ngại gì không nói Số 60
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 9 (P2)
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 9
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 13
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 10
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 11 (P2)
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 6
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 25
20:10 Nào mình cùng đi Số 26
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 49
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 3
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 6
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 13
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 10 (P2)
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 10
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 12
0:00 Nào mình cùng đi Số 26
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 6
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 13

Comments

comments

Comments are closed.