Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 01 tháng 9

thao.duong 31/08/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 24
6:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 21
6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 30
7:00:00 PHH : Zinba Tập 57
7:30:00 Khám phá thế giới Số 50
7:45:00 Nào mình cùng đi Số 41
8:00:00 Hoàng tử gác mái Tập 13
9:25:00 PHH : Ninja Go Tập 3 (Phần 2)
10:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 17
11:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 37
11:45:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 24
12:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 8
13:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 37
14:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 30
14:45:00 PHH : Ninja Go Tập 3 (Phần 2)
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 45
16:00:00 Trại hè âm nhạc Số 7
16:20:00 PHH : Zinba Tập 57
17:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 31
17:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 18
17:45:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 24
18:00:00 PHH : Ninja Go Tập 4 (Phần 2)
18:30:00 PHH Đấu sĩ LBX ( Phần 2 ) Tập 38
19:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 38
20:00:00 Văn hóa làng nghề Số 3
20:30:00 Hoàng tử gác mái Tập 14
21:30:00 Sóng gió cuộc tình Tập 9
22:30:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 31
23:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 17
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 18
23:30:00 PHH : Ninja Go Tập 4 (Phần 2)
0:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 38
0:30:00 PHH: Zinba Tập 57
1:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 31

Comments

comments

Comments are closed.