Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 31/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 31/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 8
6:50 Theo bước con yêu Số 33
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 11
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 10
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 1
9:00 Ngại gì không nói Số 60
9:10 Đuổi vần bắt chữ Số 58
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 11
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 8
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 23
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 4
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 88
11:45 Thì ra là thế Số 12
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 47
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 23
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 11
14:30 Nào mình cùng đi Số 26
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 4
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 15
16:00 Happy birthday Số 256
16:15 Theo bước con yêu Số 33
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 8
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 12
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 9
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 10 (P2)
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 5
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 24
20:10 Ước mơ của em Số 72
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 48
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 2
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 5
23:00 Nào mình cùng đi Số 26
23:15 Happy birthday Số 256
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 9
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 9 (P2)
0:00 Theo bước con yêu Số 33
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 5
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 12

Comments

comments

Comments are closed.