Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 27/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 27/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 9
6:50 Thì ra là thế Số 28
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 19
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 12
8:00 Phim Đoạt tình Tập 84
9:00 Ngại gì không nói Số 76
9:10 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 19
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 24
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 25
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 9
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 134
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 72
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 71
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 19
14:30 Nào mình cùng đi Số 43
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 24
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 49
16:00 Ước mơ của em Số 105
16:15 Thì ra là thế Số 28
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 9
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 20
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 51
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 10
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 72
20:10 Ước mơ của em Số 106
20:30 Phim: Lửa tình Tập 73
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 85
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 10
23:00 Nào mình cùng đi Số 43
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 17
23:30 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 51
23:45 Tạp dề nội trợ Tập 50
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 10
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 20

Comments

comments

Comments are closed.