Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 24/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 24/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 1
6:50 Theo bước con yêu Số 32
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 4
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 17
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 101
9:00 Ngại gì không nói Số 59
9:10 Đuổi vần bắt chữ Số 57
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 4
10:0 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 1
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 11
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 49
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 118
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 57
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 40
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 16
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 4
14:30 Nào mình cùng đi Số 25
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 49
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 13
16:00 Happy birthday Số 255
16:15 Theo bước con yêu Số 32
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 1
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 5
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 2
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 7 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 50
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 17
20:10 Ước mơ của em Số 70
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 41
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 102
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 50
23:00 Nào mình cùng đi Số 25
23:15 Happy birthday Số 255
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 2
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 7 (P2)
0:00 Theo bước con yêu Số 32
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 50
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 5

Comments

comments

Comments are closed.