Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 21/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 21/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 29
6:50 Thì ra là thế Số 14
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 32
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 17
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 22
9:00 Ngại gì không nói Số 63
9:10 Đuổi vần bắt chữ Số 59
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 32
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 29
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 25
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 25
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 93
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 61 PL
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 68
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 4
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 32
14:30 Nào mình cùng đi Số 29
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 25
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 21
16:00 Happy birthday Số 259
16:15 Theo bước con yêu Số 31
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 29
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 33
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 30
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 19 (P2)
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 26
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 5
20:10 Ước mơ của em Số 78
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 69
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 23
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 26
23:00 Nào mình cùng đi Số 29
23:15 Happy birthday Số 259
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 30
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 28 (P2)
0:00 Theo bước con yêu Số 31
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 26
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 33

Comments

comments

Comments are closed.